Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nordic Travel LLC

Yevhena Konovaltsia Str. 32G, office 35, 02000 Kyiv

EDRPOU (National State Registry of Ukrainian Enterprises and Organizations) 42485471

 

Yhteyshenkilö

Ihor Kucher

Puhelin +380 93 144 11 04 (WhatsApp)

ukraine@nordictravel.ua

 

Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteriin kerätään vain hakemuslomakkeissa annetut tiedot matkapalveluiden ostamista ja toimittamista varten. Henkilötietoja voidaan käyttää Nordic Travel LLC:n markkinointitarkoituksiin vain, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Asiakkaasta tallennetaan seuraavat tiedot:

  • nimi
  • syntymäaika
  • passinumero
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • kotiosoite
  • varattu matka
  • muut mahdolliset tiedot mitä asiakas on matkan varattaessa ilmoittanut Nordic Travel LLC:lle

Lisäksi tallennetaan matkapalveluiden ostotapahtumaa koskevat tapahtuma-, maksu- ja maksunvälittäjän tiedot.

 

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietoja kerätään, käsitellään, tallennetaan ja suojataan Ukrainan voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Käsittelyperusteemme on asiakassuhde (hakemuslomakkeen täyttäminen ja matkan varaaminen) sekä asiakkaan ja meidän välinen sopimus.

 

Säännönmukainen luovutus

Asiakkaalta kerättyjä tietoja välitetään ainoastaan niille yhteistyökumppaneille, joille tietojen luovutus on välttämätöntä matkan toteuttamiseksi, kuten majoituspalveluille ja kuljetusyhtiöille, sekä tarvittaessa rajaviranomaisille. Yhteistyökumppanit eivät luovuta tietoja kolmansille osapuolille, ellei näin katsota tarpeelliseksi ostettujen matkapalveluiden tuottamiseksi.

 

Henkilötietojen poistaminen

Tiedot poistetaan kohtuullisen ajan kuluttua matkan toteuttamisen jälkeen, mikäli oston tehnyt asiakas ei ole antanut suostumustaan käyttää tietojaan Nordic Travel Oy:n markkinointitarkoituksiin.

 

Asiakasrekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterin tiedot on suojattu tavanomaisilla teknisillä suojausmenetelmillä. Asiakastiedot ovat vain Nordic Travel LLC:n henkilökunnan käytössä ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Asiakasrekisteri on säilötty palomuureilla ja asianmukaisilla haittaohjelmien torjuntaohjelmistoilla suojatussa ympäristösä.

 

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää tarkastettavaksi kaikki henkilötietojaan, mitä Nordic Travel LLC on asiakas- ja/tai markkinointirekisteriinsä tallentanut, pyytää yhteyshenkilöä vahvistamaan, onko asiakkaasta itsestään rekisterissä tietoja. Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tietojen tarkastuksen yhteydessä.

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon oikaisua. Asiaa koskevat pyynnöt on osoitettava asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tietojen korjaamisen yhteydessä.

 

Oikeus vaatia tietojen poistamista

Asiakkaalla on oikeus vaatia tietojensa poistamista. Asiaa koskeva pyyntö tulee osoittaa asiakasrekisterin yhteyshenkilölle. Asiakkaan on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä tietojen poistamisen yhteydessä. Henkilötiedot poistetaan ilman aiheetonta viivytystä, jollei tietojen käsittely ole tarpeen Euroopan unionin oikeuteen ja/tai Ukrainan lainsäädäntöön perustuvan velvoitteen noudattamiseksi.